Sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng  vừa là nhà khoa học vừa là quản lý với nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã viết nên cuốn sách với 400 trang. Quyển sách chủ yếu nói về tính tất yếu của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ là một cuộc cách mạng trước nhất, bền bỉ và lâu dài. Cần phải tiếp cận nông nghiệp thông minh như thế nào để phù hợp với đặc thù nông nghiệp Việt Nam?

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với 13,8 triệu hộ nông dân, 78 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ do đó việc phát triển và tái cơ cấu nông nghiệp là điều cần thiết, một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp Việt Nam phải từng bước được đẩy mạnh theo hướng ” Toàn diện, bền vững, hiện đại và đa chức năng”. Cũng giống như các nước khác trên thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, Việt Nam vẫn chưa có mô hình nông nghiệp 4.0 hoàn chỉnh. Thực tế hiện nay cũng có những nhà cung cấp công nghệ IoT, các trang trại và doanh nghiệp ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh – đây là nền tảng hạ tầng quan trọng để đưa nông nghiệp Việt Nam gần hơn với công nghệ 4.0 trong tương lai không xa.

Có thể bạn quan tâm>>>Mua sắm tiện lợi hơn cùng viti.shop

Nông nghiệp ở Việt Nam cần hướng phát triển mới theo cách mạng công nghiệp 4.0
Nông nghiệp 4.0

Cơ hội và thách thức với nông nghiệp Việt

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, nông nghiệp Việt Nam vừa có những cơ hội vừa có nhiều thách thức. Trong rất nhiều những khó khăn và thách thức ấy, nông nghiệp Việt Nam phải tìm ra được thế mạnh để mở đường cho ngành nông nghiệp, hội nhập kinh tế thị trường, tham gia vào chuỗi nông sản toàn cầu. Song song với đó là việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển tự động hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất nhất là khâu chăm sóc và thu hoạch để giảm giá thành sản xuất. Phải tập trung chỉ đạo toàn quốc phụ thuộc vào điều kiện thực tế và các điều kiện như sinh thái, cây trồng, vật nuôi, sự năng động và sẵn sàng của doanh nghiệp, của nông dân từng địa phương. Phải thực hiện việc chỉ đạo sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh theo hướng lâu dài trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Phải biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
Áp dụng kỹ thuật vào nông nghiệp Việt Nam

Với gần 15 chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Lâm Đồng đã đưa ra những chính sách và định hướng to lớn cho nông dân và doanh nghiệp từ đó phát triển hơn nữa nông nghiệp Việt. Nội dung của chương trình phát triển nông nghiệp bao gồm quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đất đai, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn, nông nghiệp 4.0 ở Việt Nam phải đảm bảo tiêu chí được gọi tắt là 4K + 4L + 4T. Cụ thể: 4K gồm khó khăn chính là động lực để đổi mới và sáng tạo, khởi nghiệp nông nghiệp một cách thông minh, khuyến khích những các phần kinh tế và kết nối chuỗi nông sản. 4L chính là lấy doanh nghiệp làm nòng cốt, lấy khoa học làm then chốt, lấy nông dân làm chủ thể và lấy liên kết sản xuất để phát triển. 4T là tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả và tạo bước đột phá. 

Xem thêm tại đây!

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *